دل نوشته‌های ندای مهتاب

بنده عشق مسیحادم آن دلدارم که به یمن قدمش هستی من دود نمود

اسفند 92
1 پست
تیر 92
1 پست
مرداد 90
1 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست