نویسنده : حسن بوربور(ندای مهتاب) ; ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٤

من جز تو که را دارم من بنده بیمارم

طبیب قلب مسکینم تویی گرمی بازارم 

شعر از فقیر

دوستت دارم آقا جان

 

 

 

 

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

                    هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی​دریغ

                    دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

                     حیف نباشد که دوست دوستر از جان ماست

دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان

                     گونه زردش دلیل ناله زارش گواست

مایه پرهیزگار قوت صبرست و عقل

                     عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

دلشده پای بند گردن جان در کمند

                      زهره گفتار نه کاین چه سبب وان چراست

مالک ملک وجود حاکم رد و قبول

                     هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست

تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام

                     کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست

گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر

                     حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست

هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

                     عهد فرامش کند مدعی بی​وفاست

سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست

            گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

سعدی

 

 

 

 
کلمات کلیدی :استاد کامل، و کلمات کلیدی :کتاب و کلمات کلیدی :استاد یعقوب قمری شریف آبادی و کلمات کلیدی :جذبه عشق