نویسنده : حسن بوربور(ندای مهتاب) ; ساعت ۳:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠

  •  هزار جان گرامی فدای روی توباد

 مسلک نیستى 
 
جزعشق تو هیچ نیست اندر دل ما        عشق تـو سرشته گشته اندر گلِ ما

«اسفار» و «شفاء» ابن سینا نگشود         بـــــا آن همـه جرّ و بحثها مشکل ما

بــا شیخ بگو که راه من باطل خواند         بـــر حـــــــــــقّ تو لبخند زند باطل ما

گــــــــــر سالک او منازلى سیر کند         خــــــود مسلک نیستى بود منزل ما

صـــد قافله دل بار به مقصد بستند           بر جــــاى بمانـــد این دل غافـــل ما

گر نوح ز غرق سوى ساحل ره یافت         این غرق شدن همى بود ساحل ما 
 

استاد کامل یعقوب قمری شریف آبادی

یک ساعت فکر

هر قدر تمرکز فکر توسط جذبه عشق شدیدتر باشد، حقیقت غیب به واسطه مرآت دل نمایان‌تر می‌گردد

 

 محمد امّی

 

دوست مهربانی که او را دشمنش می‌دارند، عارف کامل است

 سگ روسیاه درگاه ولایت تو

حسن

 
کلمات کلیدی :استاد کامل و کلمات کلیدی :یعقوب قمری شریف آبادی و کلمات کلیدی :محمد امّی و کلمات کلیدی :جذبه عشق