دل نوشته‌های ندای مهتاب

بنده عشق مسیحادم آن دلدارم که به یمن قدمش هستی من دود نمودنویسنده : حسن بوربور(ندای مهتاب) ; ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٤

من جز تو که را دارم من بنده بیمارم

طبیب قلب مسکینم تویی گرمی بازارم 

شعر از فقیر

دوستت دارم آقا جان

 

 

 

 

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

                    هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی​دریغ

                    دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

                     حیف نباشد که دوست دوستر از جان ماست

دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان

                     گونه زردش دلیل ناله زارش گواست

مایه پرهیزگار قوت صبرست و عقل

                     عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

دلشده پای بند گردن جان در کمند

                      زهره گفتار نه کاین چه سبب وان چراست

مالک ملک وجود حاکم رد و قبول

                     هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست

تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام

                     کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست

گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر

                     حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست

هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

                     عهد فرامش کند مدعی بی​وفاست

سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست

            گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

سعدی

 

 

 

 
کلمات کلیدی :استاد کامل، و کلمات کلیدی :کتاب و کلمات کلیدی :استاد یعقوب قمری شریف آبادی و کلمات کلیدی :جذبه عشق
نویسنده : حسن بوربور(ندای مهتاب) ; ساعت ۳:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠

  •  هزار جان گرامی فدای روی توباد

 مسلک نیستى 
 
جزعشق تو هیچ نیست اندر دل ما        عشق تـو سرشته گشته اندر گلِ ما

«اسفار» و «شفاء» ابن سینا نگشود         بـــــا آن همـه جرّ و بحثها مشکل ما

بــا شیخ بگو که راه من باطل خواند         بـــر حـــــــــــقّ تو لبخند زند باطل ما

گــــــــــر سالک او منازلى سیر کند         خــــــود مسلک نیستى بود منزل ما

صـــد قافله دل بار به مقصد بستند           بر جــــاى بمانـــد این دل غافـــل ما

گر نوح ز غرق سوى ساحل ره یافت         این غرق شدن همى بود ساحل ما 
 

استاد کامل یعقوب قمری شریف آبادی

یک ساعت فکر

هر قدر تمرکز فکر توسط جذبه عشق شدیدتر باشد، حقیقت غیب به واسطه مرآت دل نمایان‌تر می‌گردد

 

 محمد امّی

 

دوست مهربانی که او را دشمنش می‌دارند، عارف کامل است

 سگ روسیاه درگاه ولایت تو

حسن

 
کلمات کلیدی :استاد کامل و کلمات کلیدی :یعقوب قمری شریف آبادی و کلمات کلیدی :جذبه عشق و کلمات کلیدی :محمد امّیalign="center">